Home / Är du en av många som har hörselskada?

 

Fler än man kan tro lever idag med en hörselskada utan att veta om det. Och allt fler drabbas av hörselnedsättningar och skador av olika slag. Vad kan man göra för att undvika att drabbas av hörselnedsättning och vilka är de vanligaste tecknen på att man hör dåligt?

Om du är en av dem som lever med en hörselskada så är du långt ifrån ensam, men det betyder inte att det är lätt för det. Om du vill ha råd och stöd och prata med personer som förstår din situation kan du kontakta Hearpeers, ett som driver mentorprogram inom området.

Tecken på dålig hörsel

Det är inte alltid helt lätt att veta vilka symptom man ska ta på allvar och inte. Därför går vi här igenom vanliga tecken på att du hör dålig, källa: Folkhälsa.nu.

  • Du tycker att andra pratar otydligt.
  • Du hör sämre på ena örat.
  • Det känns som du hat lock för örat.
  • Det susar eller piper i örat.
  • Du har svårt att uppfatta vad som sägs när många pratar samtidigt.

Om andra klagar på att du har högt på Tv:n eller på att du inte hör vad de säger är ett vanligt varningstecken. Då kan det vara dags att söka hjälp.

”I en undersökning som Novus gjort på uppdrag av GN Hearing med drygt tusen svarande säger sig nästan var tredje uppleva en hörselnedsättning utan att ha fått den undersökt”, skriver Svenska Dagbladet.

Minska risken för att få nedsatt hörsel

Det går faktiskt att göra, och det hela handlar om att du inte ska utsätta dina öron för väldigt höga ljudnivåer, tipsar 1177 Vårdguiden. Skydda öronen med öronproppar och ha lägre musik i dina hörlurar.