Home / Arbeta som ambulerande sjuksköterska

 

Att arbeta som ambulerande sjuksköterska är ett fritt jobb där du har möjlighet att ta mycket eget ansvar. En annan fördel är att du kan arbeta med det du har utbildat dig till, i stället för att behöva lägga ner tid på kringliggande sysslor.

För den som vill arbeta inom bemanning sjuksköterska går det att söka jobb inom någon av de ambulerande sjuksköterskepatruller som finns. Det innebär ett självständigt jobb vilket till exempel kan utföras på kvällar och nätter.

Så ser en arbetsdag ut som sjuksköterska

Hur arbetsdagen ser ut som ambulerande sjuksköterska kan variera mycket, beroende på var man väljer att arbeta. Det är ett fritt yrke med stor efterfrågan på personal inom många olika områden. I dokumentärfilmen Vinterboj följer filmarna ambulerande sjuksköterskor i Toronto genom en vinter. De får ta hand om stödsamtal, graviditeter, behandlingar och återfall. I Sverige kan man arbeta som ambulerande sjukvårdspersonal i Skärgården. Med en läkarbåt som bas tar skärgårdsdoktorn och skärgårdssystern hand om bofasta och sommargäster.

Arbetet som ambulerande sjuksköterska är också ofta välbetalt. Sommaren 2019 kunde en sjuksköterska få 67 000 kronor i månaden i Malmö stad.

– Delvis är det lönen som gör att man kommer till oss. Men det är inte det primära. Det handlar om man vill få ihop sin vardag, sin fritid och sitt familjeliv. Man vill bestämma hur och när man vill jobba, säger bemanningsansvariga Anna Hedvall till Sveriges Television.

Att arbeta som ambulerande sjuksköterska ger frihet i arbetet, mycket eget ansvar, omväxling och en trygg tillsvidareanställning med bra lön.