Home / Bada varmt efter träningen

 

Efter ett hårt träningspass är musklerna trötta och har tillfälligt en sämre funktion än vanligt. Det beror till stor del på att glykogen använts som kroppens bränsle och att nivåerna av glykogen blivit lägre. Med ett varmt bad efter träningen sker återbildningen av glykogen snabbare och det ger dessutom andra positiva effekter.

När du tagit dig igenom ett hårt träningspass kan musklerna vara helt slut. Ett varmt bad eller en stund i bastun kan vara en bra hjälp för musklernas återhämtning. Men hur fungerar det egentligen? Är det bara inbillning för att det är skönt att slappna av i värme, eller finns det något i värmen som hjälper?

Snabbare och bättre återhämtning

Efter hård konditionsträning kan värme i form av bad eller bastu hjälpa kroppens återhämtning. Det ska gärna ske i kombination med ett intag av kolhydrater för att effekten ska bli så bra som möjligt. Värmen som finns till exempel i ett varmt bad gör att muskeltemperaturen ökar. Det i sin tur leder till att återbildningen av glykogen sker snabbare. Glykogen är ett ämne som kroppen använder som bränsle, till exempel i skelettmuskulaturen. När glykogen använts, som under hård träning, blir nivåerna lägre och de behöver öka igen. Innan ökningen skett kan musklernas funktion försämras tillfälligt. Därför kan en påskyndad återbildning av glykogen göra att återhämtningen sker snabbare och musklerna återfår då sin normala funktion efter kortare tid. Värmen som finns i varma bad har också den positiva effekten att kroppen får en ökad tolerans mot muskeltrötthet nästa gång den utsätts för ansträngning, till exempel vid hård träning eller tävling.

Fungerar kyla lika bra?

Traditionellt har kyla också använts efter träning, till exempel genom kalla bad eller att lägga is på muskler som blivit trötta. På Karolinska institutet har forskning gjorts som jämfört vilken effekt värme och kyla har på uttröttade muskler. Medan värmen hade positiva effekter visade det sig att nedkylning gjorde muskeluthålligheten sämre. Nedkylning gjorde dessutom att återbildningen av glykogen försämrades och kraftåterhämtningen också blev sämre.

Fördelar med värme efter träning

  • Snabbare glykogenåterbildning
  • Kortare tid innan normal muskelfunktion återkommit
  • Ökad tolerans mot muskeltrötthet vid nästa träning eller tävling