Home / Fortsatt stor spridning av könssjukdomar

 

I Stockholm ökar spridningen av könssjukdomar, och sett till hela landet så rapporteras omkring 36 000 fall av klamydia varje år. Vissa sjukdomar ökar, medans andra minskar. Det är ändå viktigare än någonsin att svenskarna blir bättre på att testa sig, och inte minst skydda sig.

Det finns många saker som du kan drabbas av om du får en könssjukdom. Inte minst är det pinsamt, och kanske inget man pratar om. För kvinnor är en av de främsta orsakerna till sterilitet att man drabbats av klamydia. Bra är det då att man idag kan beställa hem klamydiatest, något som du kan läsa mer om här.

Gonorré ökar och klamydia minskar

Fallen av könssjukdomen gonorré har ökat sedan 2010, men fallen av klamydia har minskat, skriver Svenska Dagbladet i en artikel. Kanske beror det på att kännedomen om klamydia är större, och att minskad rädsla för hiv gör att förre skyddar sig. Vilket leder till att fler drabbas av exempelvis just gonorré, som idag inte är så välkänt bland alla. Men fortfarande är klamydia den vanligaste könssjukdomen i Sverige, och varje år rapporteras tusentals fall.

”Varje år rapporteras ungefär 37 000 fall av klamydia i Sverige. Då står 15-29-åringar av hela 80 procent av fallen”, skriver Nyheter24 i en artikel.

Vill bryta tabun kring könssjukdomar

För att könssjukdomarna ska kunna minska så gäller det att information och dialog kring ämnet blir bättre. Men det är svårt eftersom det än idag är något som är ganska så tabubelagt. En som vill bryta tabun kring detta är Cecilia Videcéls som grundat forumet Doctor STD, och tanken är att det ska bli som ett slags ”Familjeliv” för könssjukdomar, skriver Metro.