Home / Hälsorisker att ta ställning till

 

Hälsoriskerna i samhället är visserligen varierande och utspridda, men utgångspunkten bör ändå vara att vi själva kan kontrollera de flesta av dem. Bland annat genom att äta bättre och röra på oss. Är det hälsorisker i miljön vi vistas i kan man antingen fundera på att byta miljö eller undersöka om det finns sätt att förbättra den.

Mögel och fukt

I hemmet eller på jobbet kan det finnas allvarliga hälsoeffekter som påverkar oss negativt dagligen, utan att vi ännu är medvetna om det.  Fuktskador och mögel är några av de vanligaste när det gäller dessa dolda hälsorisker. Det hela går dock att åtgärda så länge man bara lyckas uppmärksamma problemen. Företag som OCAB har en lång erfarenhet av mögelsanering, och går att anlita för sin kompetens för såväl företag som privatpersoner. Med hjälp av mögelsanering eller åtgärder av fuktskadorna går det alltså att bli av med dessa typer av hälsorisker.

Att inte röra på sig

Att inte röra på sig är en klassiker när det kommer till att orsaka negativa följder. I sig kan bristen av motion göra att man mår sämre i vardagen. På sikt och i kombination med andra faktorer, kan följderna bli betydligt större än att man mår dåligt i vardagen. Motionen stärker kroppen inifrån och stärker också vårt immunförsvar. På så sätt blir vi alltså starkare på de flesta sätt genom att röra på oss.  Vardagsmotionen behöver inte vara avancerad för att göra skillnad mot att inte röra på sig alls. När man väl har fått regelbundna rutiner av vardagsmotion går det sedan att trappa upp träningen, om man känner för det.

Oanade risker

Det händer att det är något som kan verka så banalt som en reklamkampanj, som kan bli ett hot mot hälsan. Reklam kan verka som harmlös men skapar problem då den bygger upp en attraktiv bild kring något som i grunden är farligt och starkt kan påverka hälsan negativt. För ett tag sedan kom nämligen denna kampanj upp på marknaden, och marknadsförde ett läkemedel som i EU är förbjudet.

”Kampanjen utgör ett hot mot mäns hälsa genom att uppmuntra förskrivning av ett dyrt och potentiellt farligt preparat till ett stort antal friska män.”