Home / Mentalitet

 

Hälsa och träning handlar lika mycket om det mentala som det fysiska. Har du styrkan att mentalt ta dig igenom det jobbiga följer kroppen oftast med, det gäller bara att veta vad du håller på med.

Målsättning

För att bli en starkare, snabbare, större, mindre eller bara hälsosammare människa, måste du hela tiden ha ett mål. Det gör det lättare för dig att tydligt se vad du jobbar för och hur mycket du närmar dig. Målet hjälper dig även då det är tungt att fortsätta och får dig att ta i mer och kämpa längre.

När du väl nått ditt mål sätter du upp ett nytt och fortsätter. Det ska vara svårt att bli nöjd, helst ska du aldrig bli nöjd.

Belöning

När du når ett mål är det bra att belöna dig själv. Belöningen gör att du sedan kan borra ner huvudet igen och fokusera. Utan belöningen är detta mycket svårare.