Home / Så får du vård vid sjukdom

 

Vårdcentralen är dit du ska gå om du har besvär som inte går över. Du kan boka tid hos vilken vårdcentral du önskar oavsett var du är bosatt. Det är alltid en bra idé att kolla upp besvär och sjukdomar som inte går över.

När du har gått en tid med en sjukdom som inte ger med sig är det en bra idé att besöka en vårdcentral. Det finns en vårdcentral i Göteborg om du behöver få hjälp. Du kan besöka en vårdcentral i Göteborg även om du inte är listad där. Alla är berättigade vård i Sverige oavsett var i landet du befinner dig. När du bokar en tid hos vårdcentralen kan det vara bra att informera om dina besvär. Tänk även på att vara förberedd när du kommer dit. Det är bra att kunna ge vårdgivaren relevant information om ditt tillstånd.

Olika typer av vårdpersonal finns på vårdcentraler

En vårdcentral är den första vårdinrättningen du ska uppsöka om du är sjuk eller har lindriga besvär. Vårdcentralen kan vara behjälplig med lättare akuta besvär men även mer ihållande hälsoproblem. På vårdcentralen arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer och kuratorer. När dina problem inte är livshotande ska du vända dig till en vårdcentral. Du har rätt att söka vård på vilken vårdcentral du vill även om du är listad på en specifik.

Vårdcentralen tar emot människor med olika många besvär

En vårdcentral kan vara till hjälp bland annat när du behöver hjälp att lägga om ett sår, vaccinera dig, kontrollera blodtryck, få rådgivning och bedöma olika hudbesvär. Du behöver ingen remiss för att gå till en vårdcentral. En vårdcentral kan däremot skicka en remiss till aktuell vårdgivare om du behöver någon specifik vård. När du har blivit allvarligt sjuk eller har betydande smärta någonstans ska du uppsöka en vårdcentral. För en förkylning eller feber behöver du initialt inte besöka en vårdcentral. Om det inte går över och blir värre är det dock lämpligt att gå till vårdcentralen. Det är alltid värt att kolla upp besvär som du har haft en längre tid och som inte går över.