Home / Svårt få personlig assistans

 

Många svenskar har en svår funktionsnedsättning som gör att de måste få hjälp i vardagen för att kunna leva ett självständigt liv. Men att få personlig assistans blir allt svårare och dessutom finns en risk att man inte blir nöjd med den assistans som man får.

I Svenska Dagbladet kan man läsa att det blivit tuffare för personer med en svår funktionsnedsättning att få personlig assistans. Även om det ser ut på det här sättet har kostnaderna för assistansersättning ökat. Orsaken till detta är att personer som behöver assistans har fått rätt till fler hjälptimmar än tidigare. 16 000 personer får assistansersättning i Sverige i dag och enligt lagen har svårt funktionshindrade rätt till hjälp av Försäkringskassan. Detta för att de ska kunna leva så självständigt som möjligt. Att personerna får fler timmar assistans är självklart bra men att det blivit svårare att få assistansen beviljad är lite oroande.

Många anmälningar mot assistans3398694-fardtjanst-2

Att välja rätt assistansföretag är heller inte helt lätt och det gäller att hitta ett som man verkligen trivs med. För att göra det kan man googla runt lite på olika företag i närområdet och då kanske man exempelvis hittar assistanskompaniet.se, som många rekommenderar. Att man trivs med sitt assistansföretag är verkligen A och O men i Göteborgs-Posten kan man läsa att det är tio gånger vanligare att personlig assistans anmäls till Inspektionen för vård och omsorg än andra stödformer. Detta visar verkligen på att det finns aktörer där ute som kanske inte gör sitt jobb på ett speciellt bra sätt.

Få rätt tid

Om man väl får personlig assistans beviljad gäller det även att man ser till att man får ut så mycket assistans som man har rätt till. Det händer ibland att kommuner räknar av tid som de anser går på någon annans ansvar. I Helsingborgs Dagblad kan man exempelvis läsa att en pojke fick sin tid med personlig assistans avräknad för att en del av tiden ansågs ingå i föräldraansvaret. Tycker man att man borde ha mer tid med personlig assistans än vad man har, kan man överklaga detta och förhoppningsvis får man på så sätt utökad tid.