Home / Testa för antikroppar mot covid-19

 

Coronapandemin har helt klart väckt fler frågor än svar under tiden den mer eller mindre regerat över hela världens sjukvårdssystem och nyhetsrapportering. Som tur är finns det vissa svar du faktiskt kan få vad gäller själva sjukdomen: testsvar.

Ett antikroppstest påvisar om du som tar provet har antikroppar mot viruset som orsakar covid-19. Efter genomgången covid-19-infektion eller vaccination bildar din kropps immunförsvar antikroppar mot sjukdomen, vilket innebär att du löper mindre risk att bli smittad eller framför allt allvarligt sjuk. Det finns ett antal självtester på marknaden, men för ett säkert resultat bör hälso- och sjukvårdsaktörer som Carelab anlitas.

Att använda Folkhälsomyndigheten som källa till information om antikroppstester är precis som i övrigt gällande coronapandemin en god idé. För dig som testar antikroppar efter genomgången vaccination är det viktigt att använda ett test som är specifikt menat för just det. Informera din testgivare om varför du tar testet.

Antikroppstest kan lugna oro

Att testa sig för antikroppar kan vara ett bra sätt för dig som har svårt att hitta tid till vaccinationen. Med ett positivt antikroppssvar kan du känna dig lite lugnare.

”De som haft covid-19 inom de senaste sex månaderna behöver bara en dos”, säger överläkare Martin Lagging till DN.

Självklart ska du vaccinera dig ändå, och framför allt fortsatt följa myndigheternas råd, men att ha ett positivt testresultat för antikroppar mot covid-19 kan har positiva psykologiska effekter för dig i ditt vardagsliv. Att gå med oro över lång tid är vanligt under coronapandemin, och kan ha nog så negativa effekter på din hälsa som fysiska sjukdomar.