Home / Tips vid köp av ny cykel

 

Med en cykel kan vinster både för hälsa och miljö göras, men det är viktigt att välja en cykel som passar för det den ska användas till. En cykel för pendling till jobbet behöver till exempel inte ha så många växlar, medan en cykel för träning måste ha relativt många. Förutom antalet växlar kan det vara bra att tänka på vilken terräng cykeln ska användas i, om en elcykel är aktuell och vilken stil som passar. Även övriga behov, som att kunna fästa en barnstol, spelar roll i valet av cykel.

Att cykla är bra på flera sätt. Förutom att det är bättre för miljön finns det stora hälsofördelar med att cykla. Många försöker påverka människor att cykla mer, bland annat vill regeringen att fler ska välja cykeln. Men vilken cykel är bäst? Beroende på hur det är tänkt att använda cykeln kan olika saker vara viktiga.

En ung snygg affärsman som cyklarVad är viktigt?

Den som använder cykeln för att pendla till jobbet brukar inte behöva särskilt många växlar, men andra behov kan vara viktiga. Ska en barnstol kunna fästas på pakethållaren behövs en stabil pakethållare och ska den kunna dra en kärra av något slag behövs möjlighet att fästa den. Det kan också vara bra att överväga de allt populärare elcyklarna. Med den hjälp en elcykel kan ge kan det bli lättare att faktiskt välja cykeln varje dag.

Ska cykeln istället användas för att komma ut i naturen kan en mountainbike eller BMX vara ett bättre val. Det finns stora möjligheter att hitta Specialized cyklar för härliga cykelturer, som passar de aktuella behoven.

Cyklar för den som vill träna lite hårdare kan behöva se lite annorlunda ut. Fler växlar är nästan nödvändigt och ska cyklingen vara i hög hastighet eller ske i terräng som är brant kan en cykel speciellt anpassad för det behövas.

Vid träning kan en cykel där man sitter mer framåtlutad vara det enda rätta, medan en cykel för pendling lika gärna kan vara en som ger en mer upprätt hållning. I stor utsträckning handlar det om personlig smak, vilket också gäller till exempel vid val av färg och annat som rör cykelns stil.

Saker att tänka på

  • Vilken typ av cykling handlar det om?
  • Vilken terräng ska cykeln användas i?
  • Hur många växlar behövs?
  • Är en elcykel aktuell?
  • Behöver den kunna ha barnstol eller liknande?
  • Vilken stil passar?